VÄLKOMMEN TILL LOGEX

Våra affärsgrenar

LOGEX Logistik
Logex Logistik är koncernens expansiva transportföretag med en åkerirörelse där vi tillgodoser såväl koncernens interna som externa kunders behov av transporter och logistiklösningar. 

LOGEX Emballage
Produktion av norrländsk kvalitetspall, vår produktportfölj sträcker sig från EUR-pall till specialanpassat engångsemballage. Logex bedriver verksamhet med begagnade pallar av brett sortiment, reparation samt sortering. Företaget växer i snabb takt och årligen passerar omkring 400 000 pallar vår noggranna sortering.

LOGEX 3pl
För att utnyttja vår stora kapacitet vad gäller lokaler, transporter samt logistik startade Optimuskoncernen nyligen ett lagerhotell i Hörnefors. Här kan vi erbjuda skräddarsydda paketlösningar för lager, logistik och distribution.