Villkor för reklamationer

För att er reklamation skall kunna behandlas får eventuellt skadat gods ej kasseras under handläggningstiden. En notering på kvitterad fraktsedel från mottagaren måste alltid finnas vid en reklamation. Vid reklamation av tempererat gods skall förstörande temperaturmätning utföras och bilddokumenteras. Reklamationsärendet kan inte hanteras i de fall det är äldre än fem arbetsdagar.

GDPR –använd inte mer personuppgifter än nödvändigt vid rapportering av reklamation. Vi kommer att spara dina personuppgifter för att ha möjlighet att följa upp ärendet samt återkoppla till er.

Logex är måna om att skydda dina personuppgifter och följer tillämpliga lagar som finns för att skydda personers integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar. Integritetspolicyn ger dig nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Ett ärendenummer genereras när du skickar in reklamationen. Använd detta ärendenummer vid kontakt med oss. Klicka här för att komma tillbaka till formuläret.