3PL

För att utnyttja vår stora kapacitet vad gäller lokaler, transporter samt logistik startade Optimuskoncernen nyligen ett lagerhotell i Hörnefors. Här kan vi erbjuda kundanpassade paketlösningar för lager, logistik och distribution.