Om oss

Välkommen till Logex

Logex bildades vid årsskiftet 2007 och har snabbt vuxit till en stark aktör med ett brett fokus på Logistik, lager och pallar. I fabriken 3 mil söder om Umeå hanteras årligen över 700 000 tusen pallar, våra 45 lastbilar rullar över 300000 mil per år och 95 personer arbetar heltid inom Logex bolagen. Omsättningstakten är idag cirka 100 miljoner per år.

Inom Logex och Optimus koncernen arbetar vi i en nära relation med våra kunder. Varje kontaktperson sköter endast ett fåtal egna kunder för att ha så bra kännedom om dessa och deras behov som möjligt. Vi vet vikten av närvaro, engagemang och nöjda kunder. Långvariga samarbeten är vår främsta marknadsföring. Målsättningen är därför långa och lojala samarbeten både med kunder och anställda. Vi håller vad vi lovar och slår inte av telefonerna. 

Våra affärsgrenar

LOGEX Logistik
Logex Logistik är koncernens expansiva transportföretag med en åkerirörelse där vi tillgodoser såväl koncernens interna som externa kunders behov av transporter och logistiklösningar. 

LOGEX Emballage
Produktion av norrländsk kvalitetspall, vår produktportfölj sträcker sig från EUR-pall till specialanpassat engångsemballage. Logex bedriver verksamhet med begagnade pallar av brett sortiment, reparation samt sortering. Företaget växer i snabb takt och årligen passerar omkring 400 000 pallar vår noggranna sortering.

LOGEX 3pl
För att utnyttja vår stora kapacitet vad gäller lokaler, transporter samt logistik startade Optimuskoncernen nyligen ett lagerhotell i Hörnefors. Här kan vi erbjuda skräddarsydda paketlösningar för lager, logistik och distribution.

Optimus Holding

Logex är en del av den familjeägda Optimuskoncernen under moderbolaget Optimus Holding. 
Optimuskoncernen består av sex olika bolag och omsättningsprognos för 2013 är strax under 117 miljoner kronor. Antalet heltidsanställda kommer att nå upp till 160 personer.

Mätarvägen 3 | S-901 33 Umeå | Sweden | info@logex.se | +46(0)90-10 00 66